Frysk
| Contact | Sitemap
 
voor al u vragen over taalbeleid
Over Gemeenten & Frysk

De meeste Friese gemeenten staan positief tegenover het gebruik van het Fries. Dus waarom zou een gemeente dan taalbeleid moeten hebben? Wat voegt een taalverordening daar nog aan toe? Hoe hebben ze dat geregeld bij andere Friese gemeenten? Hoe vullen wij zoiets in? Welke hulpmiddelen zijn er om het taalbeleid handen en voeten te geven? Bij deze en andere vragen helpen wij u graag met het vinden van een antwoord dat het beste bij uw gemeente past.


Daarnaast helpen wij u graag bij het ontwikkelen van taalbeleid en de uitvoering daarvan. De Taalbeliedsmakker is een hulpmiddel wat hiervoor is ontwikkeld. aan de hand van de antwoorden op 99 vragen genereerd de Taalbeliedsmakker een taalbeleidsplan wat voldoet aan de Wet Gebruik Friese Taal uit 2014.

Vanzelfsprekend komen wij ook graag bij u langs om van gedachten te wisselen over taal en taalbeleid.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met Douwkje Douma, projectco÷rdinator van de Afűk, tel. 058-205 01 03, d.douma@afuk.nl. 
 
 
@GemeenteEnFrysk op Twitter: