Frysk
| Contact | Sitemap
 
Voortgezet onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs kunnen scholen zelf beslissen of zij het Fries als vak geven of als voertaal gebruiken. Wel stimuleren sommige gemeenten het gebruik van het Fries in het onderwijs. De gemeenten Tytsjerksteradiel en Súdwest-Fryslân stimuleren het project 'De Trijetalige Skoalle' voor het voortgezet onderwijs.

Gemeenten kunnen ook in het voortgezet onderwijs de keus maken om het gebruik van lesmateriaal te stimuleren. In de praktijk gaat het dan meestal om de methode Freemwurk. Daarnaast kunnen gemeenten de keus voor het Fries als examenvak stimuleren. Vier gemeenten doen dit al, nl. de gemeenten Dongeradeel, Gaasterlân-Sleat, Opsterland en Tytsjerksteradiel.

Kijk voor meer informatie op www.taalsintrumfrysk.nl of neem contact op met CEDIN, tel. 088-0 200 300, info@taalsintrum.nl.