Frysk
| Contact | Sitemap
 
Primair onderwijs

In vijftien van de 21 gemeenten is het geven van Fries als vak beleid. In zes gemeenten is dit niet het geval. Dit betekent niet dat het Fries niet als vak gegeven wordt, want de keuze wordt aan de scholen zelf overgelaten. De gemeente Leeuwarden geeft specifiek aan dat er in 1989 een convenant gesloten is met de onderwijssector en sindsdien bemoeit de gemeente zich niet meer inhoudelijk met het onderwijs.

Scholen kunnen het Fries gewoon als vak geven of er uitgebreidere aandacht aan schenken. Zo kan er bijvoorbeeld aangesloten worden bij het project 'De Trijetalige Skoalle'. Op een drietalige school wordt les gegeven in het Fries, Nederlands en Engels.

Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen van drietalige scholen op alle drie talen beter scoren dan de gemiddelde leerling in Fryslân. Steeds meer gemeenten stimuleren 'De Trijetalige Skoalle'. Eén van deze gemeenten is Leeuwarderadeel. Hier wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor drietalige scholen in kleine dorpen.