Frysk
| Contact | Sitemap
 
Voorschoolse opvang

Gemeenten kunnen kwaliteitseisen stellen aan de leiding van kinderdagverblijven op het gebied van het Fries. In de praktijk gebeurt dit echter niet. Gemeenten vinden dit een taak voor het bestuur van de kinderopvang en niet voor de gemeente. Wel wordt in de meeste gemeenten (15) het Fries of meertaligheid gestimuleerd op kinderspeelplaatsen. Zij doen dit bijvoorbeeld door deel te nemen aan het bekende Tomke-project of zij stimuleren het gebruik van de totaalmethode S‚nglÍsrige (Ned. zandloperreeks).