Frysk
| Contact | Sitemap
 
Onderwijs

Voorlichting aan ouders over de voor- en nadelen van meertalig opvoeden is van groot belang. Deze voorlichting kan onderdeel zijn van het onderwijsbeleid van uw gemeente.

Daarnaast hebben gemeenten vanuit de wet OKE de taak om doorgaande leerlijnen te faciliteren en structureel overleg te voeren met diverse partijen, zoals bijvoorbeeld voorschoolse instellingen en basisscholen. Dezelfde functie heeft de gemeente ook binnen de LEA, waarbij de samenwerkingspartners gezamenlijk een lokale agenda voor het onderwijsbeleid opstellen en samenwerken om deze te verwezenlijken. Een van de onderdelen van de agenda kan (meer)talige ontwikkeling zijn.

Bekijk de Yntegrale beliedsnota kultuer, taal en Żnderwiis van de provincie Frysl‚n voor meer informatie.

In 2015 wordt gewerkt aan een hulpmiddel voor het schrijven van taalbeleid. Krijg hier een eerste indruk van de inhoud betreffende talig onderwijsbeleid.