Frysk
| Contact | Sitemap
 
Trouwen in het Fries
BABS

Welkom op deze website, bedoeld voor een ieder die een huwelijk zal sluiten: de BABS die door de gemeente is benoemd, maar ook de 'gelegenheids-trouw-ambtenaar'.

Waarom trouwen in het Fries?
Trouwen is emotie. En op emotionele momenten doe en denken mensen óók graag in de taal die het dichtst bij het staat: de taal van het hart. Daarom ligt in Fryslân een huwelijkstoespraak in het Fries voor de hand.

Waarom deze website?
Uit in inventarisatie onder een aantal BABS-en blijkt dat trouw-ambtenaren die zelf Fries spreken, het Fries ook wel gebruiken in de huwelijkstoespraken. Dat ligt natuurlijk niet voor alle BABS-en even gemakkelijk. Hoewel de structuur van een Friese toespraak natuurlijk niet anders is dan de structuur van een Nederlandse toespraak, kan het schrijven van een Friese huwelijkstoespraak iets lastiger zijn dan het schrijven van een Nederlandse.

Met de voorbeelden en suggesties op deze website willen wij de BABS-en in Fryslân over de figuurlijke drempel helpen.

Hoe pakt u dit aan?
De informatie die u op de Friestalige pagina's van deze website vindt geven een richting, maar natuurlijk zijn allerhande variaties mogelijk. Stuur een bericht naar Sjoukje Jager, of bel: 058-234 3074. Zo maken wij deze informatie samen en voor elkaar.

Succes!