Frysk
| Contact | Sitemap
 
Presentatie onderzoeksgegevens
Hokker taal prate jo?

Aanleiding

De zorg is een terrein dat enorm in beweging is. Waar mensen altijd konden rekenen op het recht op zorg is dat nu aan het omkeren. De overheid vraagt mensen wat ze zelf kunnen en wat ze zelf aan zorg kunnen regelen. Recht op zorg is daarmee niet meer altijd vanzelfsprekend. Daarbij verwacht de overheid ook van mensen dat ze zelf de regie over hun leven - en dus ook over de zorg - in handen nemen. Deze verandering in beleid betekent dat communicatie over en in de zorg steeds belangrijker wordt. Maar betekent dat ook dat taal een grotere rol gaat spelen?

Om aan de weet te komen hoe er over taal en het belang van taal wordt gedacht in de zorg, heeft de Afk het initiatief genomen voor het onderzoek Hokker taal prate jo?

Hokker taal prate jo? Een bijzonder onderzoek

Welke taal gebruiken mensen in zorgsituaties? Alleen Nederlands of ook andere talen zoals het Fries, Bildtsk, Stellingwarfsk en allochtone talen? Of worden deze talen niet gebruikt, maar zouden mensen dat wel graag willen? Gebruiken zorgverleners ook verschillende talen in gesprekken met hun klanten of juist niet? En wat vinden zij en de klanten daar eigenlijk van?  Maar liefst 350 studenten van de opleiding Verzorgende IG van ROC Friese Poort en ROC Friesland College gingen in gesprek met zorgvragers en verzorgenden.

Deze combinate maakt Hokker taal prate jo? tot een bijzonder onderzoek dat aan zowel de kant van de zorg als ook aan de kant van het onderwijs interessante resultaten oplevert.

Resultaten

De (moeder)taal is van belang in zorgsituaties, draagt bij aan het welbevinden van zorgvragers en zorgt voor beter begrip onderling. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het verkennende onderzoek Hokker taal prate jo? dat het afgelopen halfjaar is uitgevoerd in opdracht van de Afk in samenwerking met ROC Friese Poort en ROC Friesland College. Maandag 10 juni zijn de resultaten gepresenteerd op een bijeenkomst bij ROC Friese Poort in Leeuwarden.

De resultaten bevestigen inderdaad het beeld dat taal actueel is en dat het belangrijk is dat het zorgpersoneel van de toekomst daar op voorbereid moet zijn. Dat geldt evengoed voor de kennis van de taal als voor het besef van wat taal kan doen. Omdat blijkt dat een groot deel van de zorgvragers in Frysln het Fries als moedertaal heeft, geeft deze verkenning ook genoeg argumenten om al in de opleidingen in de Friese taal te investeren.

In totaal werkten 350 studenten van de opleiding Verzorgende IG van beide Friese ROCs mee aan Hokker taal prate jo?. Zij gingen op hun stageadressen, verspreid over de hele provincie, in gesprek met zowel zorgvragers als verzorgenden over taal in de zorg.