Frysk
| Contact | Sitemap
 
11&30
Canon van de Friese geschiedenis

Sinds 1 augustus 2010 maakt de Nederlandse canon deel uit van de kerndoelen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De Nederlandse canon bestaat uit vijftig 'vensters'. Deze vensters vormen een referentiekader van de Nederlandse geschiedenis.

In plaats van de Nederlandse canon mag in het onderwijs ook gebruik worden gemaakt van een regionale canon, zoals de Fryske kanon. De Fryske kanon bestaat uit 41 vensters, die de belangrijkste aspecten van de Friese geschiedenis weergeven.

Een canon bestaat uit vensters. Dit betekent dat een onderwerp zoals bijvoorbeeld 'Sicco van Goslinga', dat over edelen en regenten in Friesland gaat, veel breder is dan alleen deze ene persoon. In bijna elk dorp, elke stad of elke gemeente zijn vroeger ook edelen geweest. Elke gemeente heeft dus wel n of meer onderwerpen die aansluiten bij een venster van de canon.

Als gemeente kunt u het gebruik van de Fryske kanon op scholen stimuleren en de leerlingen zodoende laten kennismaken met de geschiedenis van uw gemeente. De Fryske kanon kan goed ingezet worden bij bijvoorbeeld een jubileum of historisch evenement in uw gemeente.

Meer informatie over de Fryske Kanon kunt u vinden op www.11en30.nu of neem contact op met de Afk, tel. 058 - 234 30 70 ynfo@afuk.nl.