Frysk
| Contact | Sitemap
 
Praat mar Frysk

Praat mar Frysk is de leukste campagne van Fryslân en iedereen kan meedoen. De Praat mar Frysk campagne wil Friezen bewust maken van hun taal en identiteit en de meerwaarde laten zien van meertaligheid. Simpel gezegd: drempels wegnemen om het Fries te gebruiken.

Gemeenten zijn belangrijke partners van de Afűk in deze campagne. Voor bedrijven, organisaties, overheden en verenigingen is bewustwording van de rol van het Fries binnen hun organisatie belangrijk. Wat betekent het gebruik van het Fries binnen hun organisatie en wat kan dit betekenen voor hun klanten?

Promotiemateriaal kunt u gratis bestellen op www.praatmarfrysk.nl. Tevens kunt u hier uw ‘Praat mar Frysk’ ideeën kwijt.

Voor meer informatie en mogelijkheden in uw gemeente kunt u contact opnemen met de Afűk. Stuur een e-mail naar praatmarfrysk@gmail.com of bel met 058-234 30 70.