Frysk
| Contact | Sitemap
 
Dat wie doe sa

Activiteitenbegeleiders organiseren verschillende activiteiten voor bewoners van zorgcentra, zowel ontspannings- als therapeutische activiteiten. Taalactiviteiten, zoals voorlezen, vertellen, levensverhalen uitwisselen en aan een leesgroepje deelnemen, vormen een steeds belangrijker element.

Om activiteitenbegeleiders van zorgcentra passend Friestalig materiaal aan te kunnen bieden is een speciale uitgave voor ouderen gerealiseerd: de Dat wie doe sa-reeks. Boeken, dvds, muziek, een eigen website met tips en ander materiaal geven activiteitenbegeleiders, groeps- en dagverzorgers handvatten om met ouderen te spreken over zaken die zij herkennen.

Voor meer informatie kunt terecht op de website www.datwiedoesa.nl of contact opnemen met de Afk. Bel Douwkje Douma op 058-234 30 70 of stuur een e-mail naar d.douma@afuk.nl.