Frysk
| Contact | Sitemap
 
Zorg en welzijn

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze heeft als doel iedereen, van elke leeftijd, met of zonder beperking, met of zonder problemen, zo volwaardig mogelijk aan de samenleving te laten deelnemen. Een klein aantal gemeenten besteedt in het Wmo- beleid aandacht aan het Fries.

Als opdrachtgever van de sociale teams is er een grote taak bijgekomen voor de gemeente. Juist in de situatie waarin burgers een beroep doen op de sociale teams is taal belangrijk. Het gebruiken van de moedertaal zorgt voor een beter contact, het gemakkelijker verwoorden van emoties en gevoelens en een sterkere vertrouwensband. Wilt u weten hoe u taal een plek kunt geven in het WMO beleid of welke middelen ingezet kunnen worden om het gebruik van de moedertaal te stimuleren, neem dan contact op met Douwkje Douma, d.douma@afuk.nl of 058 205 01 03.