Frysk
| Contact | Sitemap
 
Media & cultuur

Het beeld dat burgers hebben van hun gemeente wordt onder andere bepaald door persoonlijk en bedrijfsmatig contact. Hierbij gaat het meestal om mondelinge communicatie waarbij de afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Vanzelfsprekend gaat het overleg in de taal die de deelnemers het liefst spreken, meestal is dat het Fries.

Daarnaast krijgen mensen folders van de gemeente, lezen zij de gemeenterubriek en krijgen zij in de media de zaken mee die nieuwswaarde hebben. Steeds vaker wordt hierbij door gemeenten bewust een keuze gemaakt tussen Fries en Nederlands. De ene keer hangt het af van de bestuurder, de voorlichter of de schrijver van het persbericht, de andere keer wordt er gekeken naar het onderwerp waarover de gemeente wil communiceren. Het is belangrijk dat de gemeente hierover nadenkt, want voor een groot deel bepaalt dit het beeld dat mensen van de gemeente hebben.

Daarnaast zijn er in de Friese gemeenten meerdere organisaties bezig om het cultureel beleid en de culturele identiteit van de gemeente vorm te geven. Er zijn bijvoorbeeld toneelverenigingen, dorpskranten, maar ook professionele organisaties zoals het sociaal-cultureel werk. Gemeenten kunnen door middel van subsidies het Fries voor deze organisaties faciliteren, maar ook door cursussen te organiseren voor vrijwilligers en medewerkers van de organisaties.

Kijk voor meer informatie over het cursusaanbod van de Afk op www.afuk.nl of neem contact op met de cursusorganisatie, tel. 058-234 30 79, l.kuiper@afuk.nl.