Frysk
| Contact | Sitemap
 
Volwassenen onderwijs

Cursussen Fries voor volwassenen kunnen op diverse manieren worden gevolgd, bijvoorbeeld bij het Friesland College of bij de Afk. De cursussen Fries van de Afk worden door de meeste gemeenten gestimuleerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de cursussen Fries voor niet-Friestaligen, Fries voor Friestaligen en eduFrysk.

Kijk voor meer informatie over het cursusaanbod op www.afuk.nl of neem contact op met de cursusorganisatie van de Afk, tel. 058 - 234 30 79, j.valk@afuk.nl.