Frysk
| Contact | Sitemap
 
Communicatie

In twaalf gemeenten zijn afspraken gemaakt over de taalkeuze aan de telefoon en achter de balie. Onder anderen in de gemeente Leeuwarderadeel wordt de telefoon in het Fries opgenomen. In de gemeente Ooststellingwerf is afgesproken om het Nederlands als voertaal te hanteren. Hoewel niet alle gemeenten er afspraken over hebben gemaakt, wordt in zeven gemeenten de telefoon vaak in het Fries opgenomen.

Zeventien van de 21 gemeenten geven aan dat ze in het Fries corresponderen met verschillende instellingen en burgers. In de meeste gevallen gaat het om volgend taalbeleid, dat wil zeggen dat de brieven die de gemeente in het Fries ontvangt in het Fries worden beantwoord.

De taalkeuze heeft natuurlijk tevens consequenties voor de selectie van nieuwe medewerkers. De gemeente Wûnseradiel plaatst bijvoorbeeld personeelsadvertenties in het Fries en onder anderen de gemeente Leeuwarderadeel verwacht van nieuwe medewerkers wel dat zij na verloop van tijd het Fries passief beheersen. Medewerkers van dertien gemeenten krijgen cursussen aangeboden om hun vaardigheden in het Fries te verbeteren.

Bron: 'Gemeenten en Frysk; een overzicht van het Friese taalbeleid van de gemeenten in Fryslân volgens de criteria van het menusysteem' uit 2008.