Frysk
| Contact | Sitemap
 
Beleid

In 2008 zijn dertien van de 21 gemeenten in het bezit van een taalbeleidsplan. Daarnaast zijn er drie gemeenten die ermee bezig zijn of ermee willen beginnen. De overige gemeenten hebben geen taalbeleidsplan en beginnen hier voorlopig ook niet aan. 

In tien van de 21 gemeenten is een coördinator of een werkgroep voor het Fries aanwezig. Twee gemeenten zijn hiermee bezig. De overige gemeenten hebben geen plannen in deze richting. 

Zoals bij elk beleidsterrein is het ook bij taalbeleid goed om periodiek te evalueren. Voor zo’n evaluatie zou een commissie ingesteld kunnen worden met daarin bijvoorbeeld de wethouder/burgemeester die het taalbeleid in zijn/haar portefeuille heeft, de taalambtenaar, iemand van de afdeling voorlichting, een raadslid en/of een burger. Voor het samenstellen van een taalbeleidsplan zou ook zo'n commissie ingesteld kunnen worden.

Bron: 'Gemeenten en Frysk; een overzicht van het Friese taalbeleid van de gemeenten in Fryslân volgens de criteria van het menusysteem' uit 2008.