Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Kontaktformulier en Adresgegevens
Kontakt

It kin węze dat jo in fraach hawwe dęr't jo op dizze side gjin antwurd op fine kinne.
Om gau kontakt mei de Afűk te lizzen kinne jo dit kontaktformulier ynfolje.
Wy besykje jo dan sa gau mooglik antwurd te jaan.
Namme *
Adres *
Postkoade *
Plak *
Telefoan
E-mailadres *
Fraach/opmerking
 

Dizze website wurdt beheard troch de Afűk

Besykadres:
Bűterhoeke 3
8911 DH Ljouwert

Postadres:
Postbus 53
8900 AB Ljouwert

Tel. (058) 2343070
Faks: (058) 2159475
E-mail: ynfo@afuk.nl
Website: www.afuk.nl
 
 
 
@GemeenteEnFrysk op Twitter: